Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 31, 2018

Nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ngầm

Hình ảnh
Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm đang phổ biến ở các khu công nghiệp, đô thị, nông thôn hay các thành phố lớn… gây tác động lớn đến chất lượng môi trường sống của con người.
Ô nhiễm nguồn nước ngầm là gì?Nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu ở nhiều quốc gia và vùng dân cư trên thế giới. Theo Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ở nước ta, nước ngầm chiếm khoảng 35% đến 40% tổng số lượng nước sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nó còn là nguồn nước quan trọng của ngành nông nghiệp và công nghiệp. >> Máy lọc nước nóng lạnh trực tiếp tốt nhất hiện nay Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầmNgày nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm đang phổ biến ở các khu vực đô thị và các thành phố lớn trên thế giới, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng môi trường sống của con người. Có thể kể ra một số tác nhân chính gây ô nhiễm và suy thoái như sau. Ô nhiễmdo kim loại nặngNguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ngầm do kim loại nặng là quá trình đổ vào môi trường nước chất thả…