Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười 30, 2018

Xả nước thải ra môi trường bị xử lý ra sao?

Hình ảnh
Sau những cơn mưa lớn các con đường thường xảy ra các tình trạng ngập úng, bốc mùi hôi thối, gây khó chụi ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người xung quanh. Vậy hành vi xả nước thải ra môi trường sẽ bị xử phạt ra sao, cơ quan nào đảm nhiệm.
Những qui định về xả nước thải của bộ tài nguyên môi trườngTheo luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì có các nhóm quy chuẩn kỹ thuật về xả nước thải gồm: Tiêu chuẩn xã nước thải ra môi trường từ các ngành công nghiệp, dịch vụ, nước thải từ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, nước thải sinh hoạt, phương tiên giao thông và các hoạt động khác. Sẽ được quy định như sau: >> Các loại may loc nuoc nong lanh truc tiep được nhiều gia đình sử dụngNước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung xả vào các nguồn tiếp nhận phải đảm bảo tối đa các quy chuẩn kỹ thuật môi trường do chính Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành.

Nước thải đến từ các nhà máy trong khu công nghiệp xả vào các hệ thống thoát nước tập trung của khu công nghi…

Chia sẽ phương pháp hạn chế ô nhiễm nguồn nước

Hình ảnh
Hiện nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi… diễn ra phức tạp và nghiêm trọng. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm như hiện nay công ty lọc nước trung nam sẽ chia sẽ các phương pháp hạn chế nguồn nước. Các biện pháp thuỷ lợi nhằm giảm ô nhiễm nguồn nướcThiết kế, xây dựng hệ thống cống lấy nước và lọc phù sa đáp ứng tiêu chuẩn nuôi trồng để tôm có thể phát triển tốt trong môi trường nước được cấp. >> Máy lọc nước nóng lạnh trực tiếp có hiệu quả?Xây dựng chế độ tưới, tiêu hợp lý cho các vùng quy hoạch sản xuất lúa, vùng nuôi thuỷ sản, xây dựng quy trình đóng mở cống ngăn mặn hợp lý đáp ứng yêu cầu: Lấy nước mặn, ngăn mặn, xả phèn và trữ ngọt.


Quản lý nước trong hệ thống kênh mương nội đồng cần phải được tính toán theo chế độ rửa, chế độ tưới cho các loại cây trồng, cho từng loại đất và hướng dẫn người dân cách thức vận hành quản lý nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao về hệ số sử dụng nước và giảm mức độ gây ô nhiễm nguồn nước hoặc gây lãng phí ngu…